مونا حاجی علی اصغر

مونا حاجی علی اصغر ۱۴ سال در صنعت مالی ایران فعالیت درخشان داشته است. او در تأسیس یا جذب سرمایه برای بیش از ۲۰ صندوق سرمایه‌گذاری نقش کلیدی داشته است. . وی تجربه مدیریت دارایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در شرکت تامین سرمایه نوین و معاونت عملیات در شرکت تامین سرمایه کاردان را در کارنامه شغلی خویش دارد. وی دارای مدرک کارشناسی مدیریت و  DBA از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه الزهرا است.