نگاهی به گزارش تحلیل بازارها | هفته منتهی به ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

علی‌رغم رشد ۱۵ درصدی بازار در یک ماه اخیر، ارزشگذاری بازار همچنان جذاب است و برگزاری مجامع با تقسیم سود مناسب می‌تواند موتور محرکه بازار در فصل بهار باشد.

صادرکنندگان در اسفندماه دو برابر بهمن‌ماه  ارز خود را در سامانه نیما عرضه کرده‌اند. با افزایش تدریجی عرضه ارز و رشد تدریجی قیمت‌ها در سامانه نیما، این سامانه به تعادل نزدیک‌تر می‌شود.

انتشار گزارشات ماهانه تولید و فروش شرکت‌ها در این هفته، مشخص می‌کند که آیا روند بهبود تولید و فروش شرکت‌ها که از بهمن‌ماه آغاز شده‌است، قابل اتکاست یا خیر؟

 

“گزارش کامل را از اینجا بخوانید.”