گزارش اجماع تحلیلگران| اسفند ماه ۱۳۹۷

گزارش اجماع تحلیلگران

«سود مورد اجماع» یک شرکت، میانگین پیش‌بینی تحلیلگران بازار از سود خالص آن شرکت است. گزارش سود آوری مورد اجماع، با مشارکت شرکت‌های کارگزاری، تأمین سرمایه، مشاور سرمایه‌گذاری، سبدگردانی و تحلیلگران مستقل تهیه می‌شود. همه مشارکت‌کنندگان در تهیه این گزارش عضو «کمیته راهبری» هستند. اعضای کمیته به صورت فصلی درباره روش‌شناسی تهیه گزارش، نمادهای تحت پوشش و دستورالعمل مشارکت در گزارش تصمیم‌گیری می‌کنند.

در حال حاضر، برای محاسبه میانگین نظرات مشارکت‌کنندگان، وزن یکسانی به همه آن‌ها داده می‌شود. در آینده بنابر نظر کمیته راهبری، ممکن است وزن مشارکت‌کنندگان با توجه به سابقه دقت پیش‌بینی آنها، بر اساس روشی که بعداً تشریح می‌شود، تغییر کند.

 

“گزارش کامل را از اینجا بخوانید.”