نگاهی به گزارش تحلیل بازارها | هفته منتهی به ۱۵اسفند ۱۳۹۷

شروع تدریجی فصل مجامع، به همراه شرایط مطلوب بازارهای کالایی و بازار ارز، بازار سهام را در سطوح کنونی قیمتها برای سرمایه گذاری میان مدت جذاب کرده است. 

روند صعودی بازار سهام در هفته  گذشته متوقف شد. نزدیک شدن مهلت تسویه اعتبار کارگزاری ها، ترس از عرضه های سنگین حقوقی در پایان سال و  همچنین گمانه زنی ها برای برقراری  مجدد اقدامات کنترلی در  بورسهای کالایی، سبب شد تا سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بازار عجله ای نداشته باشند.

عرضه های سنگین اوراق با درآمد ثابت  توسط شرکتهای دولتی و نیمه دولتی در دو هفته پایانی سال  بازارهای مختلف را تحت تاثیر قرار خواهند داد. انتظار افزایش نرخ اوراق وجود دارد اما دامنه آن محدود خواهد بود.

 

“گزارش کامل را از اینجا بخوانید.”