نگاهی به گزارش بازار بدهی | (هفته منتهی به ۸ اسفند ماه ۹۷)

انتشار اوراق سلف موازی نفت کوره به ارزش ۵/۰۰۰ میلیارد ریال توسط شرکت ملی نفت ایران.

  • اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره توسط شرکت ملی نفت ایران، به ارزش ۵,۰۰۰ میلیارد ریال، با سررسید ۱ ساله در بورس انرژی عرضه شد. این اوراق منضم به اختیار خرید و فروش ۱۹ درصد و ۱۸/۵ درصد می‏باشند.
  • براساس تصویب کمیته فقهی سازمان بورس، امکان تعویض اسناد خزانه اسلامی با سهام دولت فراهم آمده است. در این حالت، دارنده اسناد خزانه اسلامی این اختیار را دارد تا در سر رسید، اسناد خود را با سهام شرکت‎ها یا واحد‎های سرمایه‌گذاری تحت تملک دولت تعویض کند.
  • نمایندگان مجلس تصویب کردند، تسویه اسناد خزانه در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌ کشور می‌باشد و انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.

 

گزارش کامل را از اینجا بخوانید.